Vilkår og betingelser for brug

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

1.    INDLEDNING

Læs disse vilkår og betingelser for brug ("Brugsvilkår") omhyggeligt, før du bruger tjenesterne på cartoonnetwork.dk. Ved at opnå adgang til og bruge dette website accepterer du udtrykkeligt disse brugsvilkår. Hvis du ikke accepterer nogle af de nedenstående brugsvilkår, skal du ikke bruge dette website. Dette website kontrolleres og drives af Turner Broadcasting System Europe Limited i Turner House, 16 Great Marlborough Street, London W1F 7HS, United Kingdom ("TBSEL", “vi” eller “os”). Vores telefonnummer er +44 020 7693 1000. TBSEL forbeholder sig ret til, udelukkende efter eget skøn, at modificere, ændre eller på anden opdatere disse brugsvilkår til enhver tid. Enhver form for ændringer til disse brugsvilkår træder i kraft umiddelbart efter deres offentliggørelse på websitet. Vi opfordrer dig til at gennemgå disse brugsvilkår regelmæssigt, så du kender til deres omfang og eventuelle ændringer, der foretages.  Ved at anvende dette website efter vi har offentliggjort sådanne modifikationer, ændringer eller opdateringer, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. TBSEL forbeholder sig retten til at nægte adgang for enhver, som vi mener, har overtrådt ethvert af disse brugsvilkår.

Ved at anvende dette website og de tjenester, som vi tilbyder dig gennem dette website, bekræfter du, at du er mindst 18 år gammel (eller har nået myndighedsalderen, som den er dér, hvor du bor, hvis den ikke er 18 år), eller at du har gennemgået disse brugsvilkår med din forælder eller værge, og at han eller hun accepterer disse brugsvilkår på dine vegne og tager det fulde ansvar for din overholdelse af dem. Du erklærer dig enig i, at du (og din forælder eller værge) er fuldt ud i stand til og kompetent til at acceptere og overholde disse brugsvilkår.

Supplerende vilkår og betingelser kan være gældende for nogle af de tjenester, som vi tilbyder, og bliver oplyst til dig i forbindelse med den pågældende tjeneste. De supplerende vilkår og betingelser vil være i tillæg til, ikke i stedet for, disse brugsvilkår, men i tilfælde af nogen form for konflikt mellem de supplerende vilkår og disse brugsvilkår vil de supplerende vilkår være gældende, for så vidt angår konflikten.

2.   VAREMÆRKER, OPHAVSRETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER

Alt materiale på dette website, herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder, illustrationer, lydklip, videoklip, spil og software ("Materialer") er beskyttet af ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder, som ejes og kontrolleres af TBSEL eller andre parter, som har givet licens til deres materiale til TBSEL.  Materialer på cartoonnetwork.dk eller andre websites, som er ejet, drevet, licenseret eller kontrolleret af TBSEL, leveres kun til din personlige, ikke-kommercielle brug. Sådanne materialer må ikke kopieres, reproduceres, genudgives, uploades, postes, transmitteres, distribueres, dekompileres, foretages reverse engineering på eller bruges på nogen anden måde end den, der er udtrykkeligt tilladt i disse brugsvilkår.    

3.   LINKS

Dette website kan indeholde links til andre websites ("linkede websites"). De linkede websites er udelukkende til for din skyld, og enhver adgang er på egen risiko. TBSEL er ikke ansvarlig for indhold på de linkede websites, uanset om TBSEL er tilknyttet sponsorer af disse websites eller ej. TBSEL godkender ikke på nogen måde de linkede websites.

4.   KONTI

Som del af de tjenester, vi tilbyder, kan du muligvis være i stand til at registrere en konto ("konto") og få adgang til tjenester på dette website gennem din konto. Du erklærer dig enig i, at du vil give sande, præcise, opdaterede og fuldstændige oplysninger om dig selv som anmodet om i forbindelse med vores registreringsprocesser. Du må ikke give dig ud for at være nogen anden person eller enhed eller give urigtige oplysninger om din identitet, herunder anvende en anden persons brugernavn, adgangskode eller andre former for kontooplysninger. Du er ansvarlig for alle hardware-, software- og serviceomkostninger samt andre omkostninger, du måtte skulle betale for at få adgang til din konto. Konti er kun tilgængelige for individuelle, fysiske personer, der er myndige, eller, efter en sådan myndig persons skøn, hans eller hendes mindreårige barn.
Du må ikke dele din konto med nogen eller tillade nogen andre end dig selv personligt at få adgang til eller bruge din konto. Du er ansvarlig for og erstatningspligtig for alle de aktiviteter, der foretages gennem din konto, uanset hvem der foretager disse aktiviteter. Hvis du er en forælder eller værge, kan du give dit barn tilladelse til at bruge kontoen i stedet for dig, forudsat at forældre og værger er erstatningspligtige for barnets aktiviteter.

Når du registrerer en konto, skal du oprette en adgangskode ("adgangskode"). Du må ikke afsløre din adgangskode for nogen form for tredjepart eller tillade nogen at bruge din adgangskode til at få adgang til tjenesterne eller din konto. Du er ansvarlig for at holde din adgangskode fortrolig og for enhver form for skade, der måtte opstå som følge af, at du har afsløret din adgangskode eller har tilladt, at din adgangskode bliver afsløret, eller som følge af enhver persons brug af din adgangskode til at opnå adgang til din konto. Vi er ikke erstatningspligtige for nogen form for økonomisk eller psykisk eller følelsesmæssig skade eller overlast, som du måtte opleve (og/eller deraf følgende tab eller skade på din konto eller din kontos egenskaber) som følge af afsløringen af din adgangskode til en tredjepart.

5.    INDSENDTE BIDRAG

a. Slutbrugerindhold 

Websitet kan give dig og andre slutbrugere midlerne til at uploade og kommunikere information, herunder, men ikke begrænset til, beskeder, notater, kommentarer, holdninger, ideer, fotografier, tegninger, billeder, videoer, profiler, artwork, audiovisuelle fremstillinger, musikalske kompositioner (herunder sangtekster), lydoptagelser og andre materialer (samlet: “slutbrugerindhold”). Hvad angår slutbrugerindhold, accepterer du, at du er ansvarlig for dit slutbrugerindhold, at du har ret til at poste enhver form for slutbrugerindhold, som du indsender gennem websitet, og at enhver form for slutbrugerindhold, som du kommunikerer eller er årsag til, at andre kommunikerer, ikke: (i) krænker intellektuel ejendomsret, ret til privatlivets fred eller andre rettigheder for nogen tredjepart; (ii) overtræder nogen lov, regel eller bestemmelse; (iii) er injurierende, uterligt, obskønt, pornografisk, fornærmende eller truende; (iv) anbefaler ulovlig aktivitet; (v) reklamerer eller på anden vis anmoder om penge eller udgør en anmodning om varer eller tjenester; (vi) eller indeholder nogen form for virusser, trojanske heste, orme eller anden computerprogrammering eller andre computerprogrammer, der har til formål eller rent faktisk ender med at skade, på skadelig vis gribe ind i, overvåge, opsnappe eller tilegne sig enhver form for materialer, data, information, pakker eller personlig information. Du accepterer, at vi må gennemgå, redigere og slette enhver form for slutbrugerindhold, og at vi må gøre det af enhver årsag, herunder at slutbrugerindholdet efter vores skøn overtræder disse brugsvilkår. Derudover anerkender og accepterer du, at vi må foretage enhver handling, som vi mener, er passende, i forhold til alle former for slutbrugerindhold, som kommunikeres af dig, hvis vi, efter eget skøn, mener, at det kan udsætte os for erstatningsansvar eller skade vores forhold til enhver af vores leverandører, licensgivere eller andre brugere af websitet.

Du ejer dit eget slutbrugerindhold (med undtagelse af enhver form for materialer og afledninger af materialer inkorporeret i slutbrugerindholdet). For alt slutbrugerindhold gælder det, at du hermed giver os, vores licenshavere, distributører, agenter, repræsentanter og andre autoriserede brugere en evig, verdensomspændende, uigenkaldelig, fuldt indbetalt, royaltyfri licens, som kan overdrages, og som fuldt ud kan viderelicenseres til at gøre alle immaterielle rettigheder gældende i, for og til hele eller dele af dit slutbrugerindhold og udnytte slutbrugerindholdet på alle måder, herunder ved at skabe afledte værker af slutbrugerindhold eller til salgsfremmende og reklameformål i ethvert medie, der kendes nu, eller som siden bliver udviklet. Når du eller en anden person, der er godkendt af dig, indsender materiale, accepterer du, at TBSEL har ret til at offentliggøre eller på anden vis anvende materialet eller ethvert element deraf til alle formål, herunder salgsfremmende og reklameformål. Du accepterer, at du ikke har ret til nogen form for betaling, kredit, meddelelse, tilskrivning eller anden kompensation eller vederlag for TBSEL's anvendelse af slutbrugerindhold, i enhver form. Hvis vi faciliterer skabelsen af materialer gennem funktioner eller aktiviteter på vores websites eller gennem vores tjenester (herunder vores “game creator”-spil, mashups, aktiviteter, konkurrencer, tilbud, forummer etc.), der kræver anvendelse af vores materialer, helt eller delvist, giver vi dig hermed en ikke-eksklusiv licens til at skabe et afledt værk ved anvendelse af vores materialer, dog kun med det formål at skabe dine materialer som del af din nydelse af tjenesterne og altid i overensstemmelse med disse brugsvilkår, og du erklærer dig enig i, at TBSEL ejer sådanne materialer og afledte værker. Hvis sådanne rettigheder i forbindelse med afledte værker ikke kan overdrages til os, er din licens til at skabe afledte værker ved anvendelse af vores materialer ugyldig. Du erklærer dig enig i det foregående, uanset om dine materialer anvendes af os på nogen måde eller ej.

TBSEL kan gennemgå, redigere, afvise, nægte at offentliggøre og/eller slette alt slutbrugerindhold, der, udelukkende efter TBSEL's skøn, overtræder disse brugsvilkår, eller som kan være stødende, ulovligt eller muligvis overtræder en persons rettigheder, skader en person eller truer en persons sikkerhed. Du erklærer dig indforstået med, at TBSEL altid har ret til at offentliggøre oplysninger (herunder identiteten på de personer, der leverer oplysninger eller materiale på dette website), som det er nødvendigt for at tilfredsstille lovgivning, regelsæt eller gyldige statslige anmodninger. Det kan omfatte, uden begrænsninger, offentliggørelse af oplysninger i forbindelse med undersøgelser af påstået ulovlig aktivitet eller anmodninger om ulovlig aktivitet eller som svar på en berettiget retskendelse eller stævning. Derudover kan vi (og du godkender hermed udtrykkeligt, at vi kan) offentliggøre alle oplysninger om dig til politiet eller andre statstjenestemænd, som vi, efter eget skøn, finder det nødvendigt eller passende i forbindelse med undersøgelse og/eller opløsning af mulig kriminalitet eller andre handlinger, særligt handlinger der involverer personskade eller en persons sikkerhed.

B. Uopfordrede indsendte bidrag

TBSEL hverken accepterer eller behandler uopfordrede indsendte bidrag af nogen slags. Enhver form for sådanne uopfordrede indsendte bidrag bliver enten kasseret eller slettet eller sendt tilbage til afsenderen, efter eget skøn, uden at de bliver gennemgået (eller udelukkende gennemgået i det omfang, det er nødvendigt for at afgøre, om materialerne udgør et uopfordret indsendt bidrag). Send derfor venligst ikke nogen form for uopfordrede bidrag til os.
Fra tid til anden kan dele af websitet udtrykkeligt anmode om, at der bliver indsendt bidrag i form af koncepter, historier, artwork, audiovisuelle fremstillinger og andet eventuelt indhold fra dig ("opfordrede indsendte bidrag"). Hvor det er tilfældet, skal du omhyggeligt læse enhver form for særlige regler eller andre vilkår og betingelser, som optræder andre steder på websitene og gælder for disse opfordrede indsendte bidrag, da de påvirker dine juridiske rettigheder. Hvis ingen sådanne yderligere vilkår og betingelser præsenteres, gælder disse brugsvilkår fuldt ud for enhver form for opfordrede indsendte bidrag, som du foretager, og opfordrede indsendte bidrag bliver behandlet som "slutbrugerindhold"

Uanset hvad vil vi ikke behandle nogen form for materiale, herunder opfordrede indsendte bidrag, som du sender til os, fortroligt, og du erklærer dig enig i, at sådanne materialer ikke er underlagt nogen form for fortrolighedspligt fra TBSEL's side, at der ikke er tilsigtet eller skabes nogen form for fortroligheds-, tillids- eller tavshedspligtforhold mellem dig og os, på nogen måde, at du ikke har nogen forventning om gennemgang, kompensation eller vederlag af nogen art, og at TBSEL ikke er erstatningspligtig for nogen brug, afsløring eller offentliggørelse af af sådant materiale.

6.    PRIVATLIV

Enhver form for personlige oplysninger, som du giver os, når du bruger vores tjenester, vil blive behandlet i overensstemmelse med vores  privatlivspolitik.

7.   COPYRIGHT

Turner respekterer rettighederne for alle indehavere af copyright. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af copyright, skal du kontakte os.

Hvis vi mener, at det materiale, som du henviser til, udgør en krænkelse af copyright, vil vi fjerne det krænkende materiale eller "tage det ned".

8.    ERSTATNING

Du accepterer, i størst mulig udstrækning inden for lovens rammer, at yde erstatning til TBSEL og dennes bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, distributører og datterselskaber for enhver form for fordring, krav, ansvar, omkostninger eller udgifter fra tredjepart, herunder rimelige advokathonorarer, der opstår som følge af din misligholdelse af disse brugsvilkår.

9.   ANSVARSFRASKRIVELSE

Materialerne på dette website leveres i forhåndenværende stand og uden garantier i forhold til tilvejebringelsen af websitetjenesterne. Hverken TBSEL, eller dennes tilknyttede eller forbundne enheder eller en person, der er involveret i oprettelsen, produktionen og distributionen af dette website, garanterer, at funktionerne i materialerne vil være uforstyrrede eller fejlfrie, at fejl vil blive rettet, eller at TBSEL eller den server, der gør dem tilgængelige, er fri for virus eller andre skadelige komponenter. Materialerne leveres kun til underholdnings- og salgsopsøgende formål. TBSEL garanterer ikke og fremsætter ingen erklæringer vedrørende brugen af materialerne på dette websted i forhold til deres korrekthed, nøjagtighed, pålidelighed eller andet.

Du accepterer udtrykkeligt, at ud over død og personskade som et resultat af TBSEL's uagtsomhed, er hverken TBSEL, virksomhedens datterselskaber eller relaterede enheder eller nogen af deres respektive medarbejdere eller agenter eller nogen anden person eller enhed involveret i udviklingen, produktionen og distributionen af dette website på nogen måde ansvarlige eller erstatningspligtige over for nogen person eller enhed for nogen form for tab eller skade, der sker som resultat af brugen af dette website. Som eksempel, og uden at begrænse den generelle mening af det foregående, er TBSEL og relaterede personer og enheder ikke ansvarlige eller erstatningspligtige for krav eller skade, der opstår som følge af undladelse af opfyldelse, fejl, udeladelse, afbrydelse, sletning, mangel, driftsforsinkelse, computervirus, tyveri, ødelæggelse, uautoriseret adgang til eller afhængighed af eller brug af data, oplysninger, meninger eller andet materiale, der vises på websitet. Du anerkender og accepterer udtrykkeligt, at TBSEL ikke er erstatningspligtig eller ansvarlig for ærekrænkende, stødende eller ulovlig adfærd hos andre abonnenter eller tredjeparter.

10. JURISDIKTIONSSPØRGSMÅL

Medmindre andet er angivet, præsenteres materialerne på dette website udelukkende til underholdningsformål og markedsføring af programmer og andre produkter i Europa, Afrika og Mellemøsten, disses territorier, besiddelser og protektorater. Dette website kontrolleres og opereres af TBSEL fra TBSEL's kontorer i London.

Disse brugervilkår reguleres af og skal fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales.  Alle handlinger, som du, enhver tredjepart eller TBSEL foretager for at håndhæve disse brugsvilkår eller i forbindelse med alle andre forhold relateret til dette website, er underlagt domstolene i England og Wales' eksklusive jurisdiktion. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale viser sig at være ulovlig eller ugyldig eller af nogen anden grund ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse anses for at være udskilt fra denne aftale og skal hverken påvirke gyldigheden af eller muligheden for at håndhæve nogen af de tilbageværende bestemmelser. Dette er hele aftalen mellem parterne i forbindelse med de forhold, der er omfattet i denne, og den kan kun ændres skriftligt, underskrevet af TBSEL.

Disse brugsvilkår blev sidst opdateret den 1. juli 2015.